Eastern Europe

Kelet Európa 

There are 5 million Gypsies stretching across Eastern Europe, through Hungary, Ukraine, Romania, Slovakia and Serbia. These are marginalised people, often discriminated against, living their lives on the edge of society.

Körülbelül 5 millió cigány ember él Kelet Európában szétszórva: Magyarországon, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Horvátországban. Ezek az emberek gyakran a társadalom peremén, hátrányos helyzetben élik életüket megvetve, megkülönböztetve.

Our work / A Mi Munkánk 

We are working across several different regions in small teams by connecting with people through prayer and community networks. We run and coach Discovery Bible Study groups with individuals, families and small communities – using language and resources that are designed for Eastern European Gypsy people. Together, we coach, mentor and train young Gypsy leaders in the principles of Disciple Making Movements.

Mi kis csapatokban munkálkodunk. Az ima és kapcsolatok segítségével csatlakozunk a Kelet Európai régió különböző területein lévő közösségekhez. Működtetünk és coacholunk Felfedező Biblia Tanulmányozó csoportokat egyénekkel, családokkal, kis közösségekkel- olyan nyelvezetet és eszközöket használva ami a Kelet Európai  cigányok számára lett tervezve, cigányok segítségével. Összegezve, mi coacholunk, mentorállunk és képzünk fiatal cigány vezetőket a Tanítvány Nevelő Mozgalom alapelveire.

Our team / A csapatunk 

We have a growing group of passionate young Eastern European Gypsy leaders who have a heart for their own nation. These young people are being trained to follow Jesus’ model of disciple-making with a focus on four core practises:

  • passionate prayer
  • abundant gospel sowing
  • life-long discipleship
  • planting transformational communities who multiply the gospel.

Egyre több olyan szenvedélyes fiatal cigány vezető van körülöttünk akiknek a látása a saját nemzetük  tanítványozása. Ezeket a vezetőket arra képezzük, hogy a “Jézus modell” tanítványnevelést kövessék ennek a négy gyakorlatnak  megcselekvésével.

  • szenvedélyes ima
  • bőséges magvetés ( evangélium)
  • életre szóló tanítványság
  • olyan kis közösségek plántálása amelyek megélik és sokszorosítják az evangéliumot  átváltozásuk által.

Our team